19.000đ - 199.000đ

青蛙
100.000đ - 120.000đ
黄鳝
75.000đ - 250.000đ
Bào ngư
60.000đ - 60.000đ

Bào ngư

Nội dung đang cập nhật!!!

Bánh mỳ
20.000đ - 320.000đ

Bánh mỳ

Nội dung đang cập nhật

Bạch tuộc
35.000đ - 289.000đ

Bạch tuộc

Nội dung đang cập nhật!

Bánh
9.000đ - 690.000đ
Panna
50.000đ - 50.000đ
4.000đ - 690.000đ

Cafe
15.000đ - 70.000đ
Kem
18.000đ - 125.000đ

Kem

Nước trái cây
45.000đ - 45.000đ
酒
35.000đ - 970.000đ

Soda và mojito
17.000đ - 20.000đ
Sữa
12.000đ - 169.000đ